Vidalı kompresör, gazları sıkıştırmak için kullanılan bir tür hava kompresörüdür. Genellikle endüstriyel uygulamalarda, üretim tesislerinde, enerji santrallerinde ve diğer büyük tesislerde kullanılır. Vidalı kompresörler, genellikle yüksek hacimli hava veya gazı düşük basınçtan yüksek basınca sıkıştırmak için tasarlanmıştır.

Vidalı kompresörlerin çalışma prensibi şu şekildedir:

  1. Vidalı Elemanlar: Vidalı kompresörler, genellikle iki adet vida veya rotor içerir. Bu vidalar, birbirine karşı dönerler ve birlikte çalışarak havayı veya gazı sıkıştırırlar.
  2. Emme Aşaması: İlk olarak, vidalar birbirinden uzaklaşır ve ortalarında boşluk oluşturur. Bu boşluk, dışarıdaki hava veya gazın içeri girmesine izin verir. Bu aşama, emme aşaması olarak adlandırılır.
  3. Sıkıştırma Aşaması: Vidalı elemanlar dönmeye devam ederken, aralarındaki boşluk giderek daralır. Bu daralma, içeri alınan hava veya gazın sıkıştırılmasına neden olur. Sıkıştırma aşaması olarak adlandırılan bu süreç, basınçlı hava veya gazın oluşturulmasını sağlar.
  4. Deşarj Aşaması: Sıkıştırılmış hava veya gaz, vidalar birbirinden uzaklaşırken kompresörden çıkarılır. Bu aşama, deşarj aşaması olarak bilinir.

Bu süreçler genellikle sürekli olarak tekrarlanır ve sürekli bir basınçlı hava veya gaz akışı sağlanır. Vidalı kompresörler, pistonlu kompresörlere kıyasla daha verimli, daha az titreşimli ve daha düşük bakım gereksinimine sahiptir, bu nedenle endüstriyel uygulamalarda sıkça tercih edilirler.